....

Cytodiagnostyka ginekologiczna
mikrobiologiacytologia płynna LBC, badania HPV